Choď na obsah Choď na menu
 


Susedská občina, ako základ spoločnosti

23. 6. 2019

Osobitosť nás, Slovänov (Slovákov) počas väčšiny dejín bol fakt, že základom našho spoločenského usporiadania nebol štát, ale obec, veľmi dlho (v porovnaní s inými oblasťami Európy) s prvkami susedskej občiny. Bol to dôsledok horšej priechodnosti karpatského terénu, hlbšej izolácie miestnych spoločenstiev a možno i kultúry.

A tak vznikla pestrá kultúra Slovänov, kultúra, kde každá jedna dedina bola svetom samým osebe, s vlastnou čiastkovou kultúrou, zvykmi, krojmi a príbehom, ba vytvárala i samostatný ekonomický celok, čo do veľkej miery pretrvalo ešte i do 80. rokov 20. storočia, dosť netypicky pre Európu.  A tento, pre Slovänov charakteristický spôsob života, nesú v sebe i príbuzenské skupiny na moravskom Slovänsku (Slovácku), Valašsku a Hanácku, dá sa teda povedať, že súdržné dedinské spoločenstvo je základom identity a spoločenského usporiadania Slovänov a to i napriek otrasom, ktoré mu uštedrilo 19. a 20. storočie.

Dnes keď je dokonca  v západnej Europe, hlavne medzi mladými ľuďmi, veľmi silné volanie po vybudovaní a obnovení lokálnych, súdržných a sebestačných komunít, nie je správne, i vzhľadom k našim dejinám a mentalite, že stojíme bokom od tohto významného procesu, ktorého hnacou silou nie je mamon (ako to dnes často býva), ale idealizmus a sny o lepšom svete, ktorý prekoná vykorenie a stratu istôt, tak typických pre moderného človeka, odrezaného od iných ľudí, spoločnosti a prirody modernými technológiami a materializmom.

Opäť by Slovän mal nájsť svoje miesto a svoj pokoj (mir) v tomto meniacom sa rozbúrenom svete..